Verhitte voeding zorgt voor armere darmflora

Wij mensen eten steeds meer verhitte voeding, en onze darmflora is daardoor waarschijnlijk armer geworden. Voedingspatronen hebben veel invloed op de darmflora, twee onderzoeken laten dit goed zien:

  1. De darmflora van mensen uit een Amerikaanse stad bleek sommige bacteriën niet meer in hun darmflora te hebben, die jager-verzamelaars en agriculturele samenlevingen in Peru nog wel hadden.

  2. De darmflora van muizen die generaties lang voeding met veel koolhydraten waar de darmbacteriën niets aan hebben (a low microbial-accessible carbohydrate diet), bleken steeds minder divers te zijn. Meer diversiteit in de darmflora is gezonder.

 

Om te onderzoeken welke invloed het eten van verhitte voeding heeft op de darmflora, gaven onderzoekers dezelfde voeding in rauwe en verhitte vorm aan muizen en vissen. Muizen werden gebruikt omdat ze genetisch gezien vrij dichtbij de mens staan en vissen werden gebruikt om te kijken of het effect verschillend is tussen diersoorten.

 

Het test-dieet duurde 8 en 9 weken en bestond uit twee soorten vis. De ene helft van de dieren kreeg het rauw en voor de andere helft werd het een kwartier gestoomd op voornamelijk lager dan 100°C.

 

De vissen en muizen die de gestoomde vis te eten kregen, hadden een significant lagere microbiële diversiteit in de darmen. De bacteriële verandering verschilden tussen de muizen en vissen. De onderzoekers concluderen dat verhitting van voeding sterk bijdraagt aan de vermindering van de diversiteit in de darmflora.

 

Deze uitkomsten geven volgens de onderzoekers een verklaring voor de vermindering in microbiële diversiteit in mensen en het verschil tussen mensen met verschillende leefstijlen.

Bron

Zhang, Zhimin, and Dapeng Li. “Thermal processing of food reduces gut microbiota diversity of the host and triggers adaptation of the microbiota: evidence from two vertebrates.” Microbiome 6.1 (2018): 99.

Dit vind je misschien ook leuk...